ส่งวิธีการเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ออกกำลังแบบ Hybrid: แข็งแรง + เพิ่มกล้าม + เพิ่มอึด + คล่องตัว ใน Session เดียว ที่ได้รับการปฏิบัติสำหรับความอ่อนแอ

สูญเสียความแข็งแรงทำไมในผู้ชาย